Huyệt Kiến Lý

Huyệt Kiên Lý là một huyệt đạo quan trong của cơ thể con người, cũng như các huyệt đạo khác…

add comment

Huyệt Kim Môn

Huyệt Kim Môn là một trong những huyệt đạo quan trọng trên cơ thể con người, trong Đông Y thường…

add comment

Huyệt Kinh Cốt

Là 1 trong 108 huyệt đạo quan trọng của con người, huyệt Kinh Cốt thường được Y Học Cổ Truyền…

add comment

Huyệt Kinh Cừ

Huyệt Kinh Cừ là một trong những huyệt đạo trên cơ thể con người. Trong Đông Y, thường dùng huyệt…

add comment

Huyệt Kiên Liêu

HUYỆT KIÊN LIÊU Là huyệt đạo được mọi người biết đến với tác dụng thông kinh, hành khí, trị chi…

add comment

Huyệt Kiên Ngoại Du

HUYỆT KIÊN NGOẠI DU Là một huyệt đạo quan trọng, trong Đông Y thường dùng để điều trị các bệnh…

add comment

Huyệt Khuyết Bồn

Huyệt Khuyết Bồn là một trong những huyệt đạo quan trọng, Trong Y Học Cổ Truyền thường dùng để điều…

add comment

Huyệt Hợp Dương

Huyệt Hợp Dương là một huyệt thuộc vùng chân, nằm trên đường kinh bàng quang. Huyệt này có tác dụng…

add comment

Huyệt Hợp Cốc

HUYỆT HỢP CỐC Ý nghĩa tên gọi Huyệt Hợp Cốc đó là: Huyệt ở vùng hổ khẩu, có hình dạng giống như…

add comment

Huyệt Hạ Liêu

HUYỆT HẠ LIÊU Ý nghĩa tên gọi Huyệt Hạ Liêu đó là: Huyệt ở gần (liêu) phía dưới (hạ) xương cùng, vì…

add comment