Huyệt Hồn Môn

HUYỆT HỒN MÔN Ý nghĩa tên gọi Huyệt Hồn Môn đó là: Huyệt ở vị trí ngang với Can (Can Du),…

add comment

Huyệt Hội Tông

Huyệt Hội Tông là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, theo Y Học Cổ Truyền khi châm cứu…

add comment

Huyệt Hội Âm

HUYỆT HỘI ÂM Ý nghĩa tên gọi Huyệt Hội Âm đó là: Hội = họp lại. Âm = ý chỉ bộ…

add comment

Hương Nhu

HƯƠNG NHU Hương Nhu: vị cay, tính hơi ôn, quy kinh lạc phôi, tỳ và vị, gồm ba công hiệu…

add comment

Tri Mẫu

TRI MẪU Trị mẫu: vị đắng, vị cam, tính hàn, quy kinh lạc phổi, dạ dày và thận. Tri mẫu…

add comment