Huyệt Hoàn Cốt: Vị Trí Và Tác Dụng Của Huyệt Đạo

Huyệt Hoàn Cốt là huyệt 12 của kinh Đởm, được Đông Y tác động lên...

Huyệt Thái Ất Là Gì? Vị Trí Và Tác Dụng Của Huyệt Đạo

Huyệt Thái Ất là huyệt thứ 23 của kinh Vị, theo Đông Y khi tác...

Huyệt Chí Thất: Vị Trí, Tác Dụng Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo

Huyệt Chí Thất là huyệt thứ 52 của kinh Bành Quang, theo Đông Y huyệt...

Huyệt Liêm Tuyền: Vị trí, Tác Dụng Và Cách Châm Cứu Trị Bệnh

Huyệt Liêm Tuyền, còn được gọi là bản trì, thiệt bản, bổn trì, thiệt bổn,...

Huyệt An Miên – Phân Loại, Tác Dụng Và Cách Giúp Ngủ Ngon

Huyệt An Miên là huyệt được biết đến là huyệt đạo có tác dụng hỗ...

Huyệt Cưu Vĩ: Tác Dụng Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo

Huyệt Cưu Vĩ là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Dũng Tuyền – Vị Trí Và Tác Dụng Của Huyệt Đạo

Huyệt Dũng Tuyền là huyệt đạo thứ 1 của kinh Thận, nằm dưới cùng bàn...

Huyệt Ủy Dương: Tìm Hiểu Vị Trí Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo

Huyệt Ủy Dương là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Duy Đạo: Cách Châm Cứu Huyệt Đạo Trị Bệnh Đông Y

Huyệt Duy Đạo là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt xích Trạch: Vị Trí Huyệt Nằm Ở Đâu Trên Cơ Thể

Huyệt Xích Trạch là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, theo Y Học...