Huyệt Chí Thất: Vị Trí, Tác Dụng Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo

Huyệt Chí Thất là huyệt thứ 52 của kinh Bành Quang, theo Đông Y huyệt...

Huyệt Ủy Dương: Tìm Hiểu Vị Trí Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo

Huyệt Ủy Dương là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Trung Lữ Du: Cách Xác Định Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo

Huyệt Trung Lữ Du là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y...

Huyệt Trung Cực: Tác Dụng Huyệt Đạo Đối Với Cơ Thể Con Người

Là huyệt đạo khi tác động vào huyệt đạo này có thể điều trị các...

Huyệt Cao Hoang – Vị Trí Nằm Ở Đâu Trong Cơ Thể Con Người

Huyệt Trung Phong là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Thừa Quang – Vị Trí Và Tác Dụng

Huyệt Thừa Quang là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Tâm Du: Cách Tác Động Vào Huyệt Tâm Du Để Trị Bệnh

Huyệt Tâm Du là huyệt đạo quan trọng, có tác dụng dưỡng tâm, an thần...

Huyệt Lạc Khước: Cách Bấm Huyệt Đạo trị Bệnh Cơ Thể Người

Huyệt Lạc Khước là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Quan Nguyên Du

Là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học Cổ Truyền, khi...

Huyệt Phi Dương

Là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học Cổ Truyền, khi...