Huyệt Mi Xung

Huyệt Mi Xung là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, theo Y Học Cổ Truyền khi châm cứu…

add comment

Huyệt Thượng Liêu

Huyệt Thượng Liêu là huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, theo Đông Y huyệt vị có công dụng thông…

add comment
Huyệt Thận Du

Huyệt Thận Du

Huyệt Thận Du nằm cách cột sống mỗi bên 1 cm từ gai của đốt sống thắt lưng thứ 2….

add comment

Huyệt Ân Môn

Huyệt Ân Môn là huyệt thứ 37 của kinh Bàng Quang, trong Y Học Cổ Truyền thường tác động lên…

add comment

Huyệt Côn Lôn

Trong cơ thể con người có rất nhiều huyệt đạo với các công dụng khác nhau, huyệt Côn Lôn cũng…

add comment

Huyệt Phế Du

Huyệt Phế Du thuộc thứ 13 của kinh Bàng Quang, trong y học cổ truyền Phế Du có tác dụng…

add comment

Huyệt Bào Hoang

Huyệt Bào Hoang là huyệt thứ 53 của kinh Bàng Quang, được Đông Y tác động để chữa trị đau…

add comment
huyệt chí thất là gì?

Huyệt Chí Thất

Huyệt Chí Thất là huyệt thứ 52 của kinh Bành Quang, theo Đông Y huyệt này có tác dụng bổ…

add comment

Huyệt Khí Hải Du

Trong Đông Y, Khí Hải Du thường được tác động để chữa các bệnh về xuất huyết, đau vùng thắt…

add comment