Huyệt Kiên Ngung

Huyệt Kiên Ngung là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Ôn Lưu

Huyệt Ôn Lưu là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Phù Đột

Là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y, huyệt này có...

Huyệt Thủ Tam Lý

Huyệt Thủ Tam Lý là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, thuộc kinh...

Huyệt Tam Gian

Huyệt Tam Gian là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Thương Dương

Huyệt Thương Dương là huyệt thứ 1 của kinh Đại Trường, là điểm khởi đầu...

Huyệt Dương Khê

Huyệt Dương Khê là huyệt thứ 5 của kinh Đại Trường, theo Y Học Cổ...

Huyệt Cự Cốt

Huyệt Cự Cốt là huyệt thứ 16 của kinh Đại Trường, Trong Đông Y thường...

Huyệt Khúc Trì

Huyệt Khúc Trì là huyệt thứ 11 của kinh Đại Trường, khi tác động tại...

Huyệt Hợp Cốc Là Gì? Lợi Ích Khi Bấm Huyệt Hợp Cốc

Huyệt Hợp Cốc là huyệt thứ 4 của kinh Đại Trường, trong Đông Y thường...