huyệt thương dương là gì?

Huyệt Thương Dương

Huyệt Thương Dương là huyệt thứ 1 của kinh Đại Trường, là điểm khởi đầu của Kinh Cân Đại Trường….

add comment

Huyệt Dương Khê

Huyệt Dương Khê là huyệt thứ 5 của kinh Đại Trường, theo Y Học Cổ Truyền thường tác động vào…

add comment

Huyệt Cự Cốt

Huyệt Cự Cốt là huyệt thứ 16 của kinh Đại Trường, Trong Đông Y thường được sử dụng để điều…

add comment

Huyệt Khúc Trì

Huyệt Khúc Trì là huyệt thứ 11 của kinh Đại Trường, khi tác động tại huyệt đạo này có tác…

add comment

Huyệt Hợp Cốc

Huyệt Hợp Cốc là huyệt thứ 4 của kinh Đại Trường, trong Đông Y thường châm cứu huyệt vị này…

add comment