Huyệt Hoàn Cốt: Vị Trí Và Tác Dụng Của Huyệt Đạo

Huyệt Hoàn Cốt là huyệt 12 của kinh Đởm, được Đông Y tác động lên...

Huyệt Duy Đạo: Cách Châm Cứu Huyệt Đạo Trị Bệnh Đông Y

Huyệt Duy Đạo là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Trường Cường – Vị Trí Và Tác Dụng Huyệt Đạo Là Gì?

Huyệt Trường Cường là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Uyển Dịch: Vị Trí Và Cách Bấm Huyệt Chữa Trị Bệnh

Huyệt Uyển Dịch là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Não Không

Là huyệt đạo, khi tác động vào huyệt đạo này có thể điều trị các...

Huyệt Ngoại Khâu

Huyệt Ngoại Khâu là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Khúc Tân

Trong Đông Y, công dụng và cách châm cứu huyệt Khúc Tân thường được sử...

Huyệt Hoàn Khiêu

Huyệt Hoàn Khiêu là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Kinh Môn

Huyệt Kinh Môn là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Thiên Xung

Huyệt Thiên Xung là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...