Huyệt Phong Trì

Huyệt Phong Trì là một trong những huyệt đạo của con người. Theo Y Học Cổ Truyền, huyệt đạo này…

add comment
huyệt hoàn cốt là gì?

Huyệt Hoàn Cốt

Huyệt Hoàn Cốt là huyệt 12 của kinh Đởm, được Đông Y tác động lên huyệt để chữa trị một…

add comment

Huyệt Suất Cốc

Huyệt Suất Cốc nằm ở vành đai tai, là huyệt đạo thứ 8 của kinh Đởm, trong Đông Y thường…

add comment

Huyệt Huyền Ly

Huyệt Huyền Ly là huyệt đạo thứ 6 thuộc kinh Đởm ( G 6). Huyệt này trong Đông Y thường…

add comment

Huyệt Huyền Lư

Huyệt Huyền Lư là huyệt đạo thứ 5 thuộc Kinh Đởm, có xuất phát từ thiên hàn nhiệt bệnh. Vị…

add comment

Huyệt Nhật Nguyệt

Huyệt Nhật Nguyệt là huyệt vị thuộc 24 của kinh Đởm được biết đến với chức năng chữa trị các…

add comment