Huyệt Thiên Tuyền

Huyệt Thiên Tuyền là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, thuộc kinh Tâm Bào. Theo Đông y, huyệt…

add comment

Huyệt Gian Sử

Huyệt Gian Sử Là một trong 108 huyệt đạo cơ thể, là huyệt thuộc hành Kim, có tác dụng điều…

add comment

Huyệt Lao Cung

Huyệt Lao Cung là một huyệt đạo quan trong thuộc các huyệt ở bàn tay nói riêng và 108 huyệt…

add comment