Huyệt Nhĩ Môn

Huyệt Nhĩ Môn là một trong các huyệt đạo trên cơ thể, là huyệt vị thứ 21 của kinh Tam…

add comment

Huyệt Tam Dương Lạc

Trên cơ thể con người có rất nhiều huyệt đạo có thể trị bệnh, một trong số đó là huyệt…

add comment

Huyệt Nhu Hội

Huyệt Nhu Hội là huyệt thứ 13 của kinh Tam Tiêu, Trong Y Học Cổ Truyền thường dùng để điều…

add comment

Huyệt Hội Tông

Huyệt Hội Tông là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, theo Y Học Cổ Truyền khi châm cứu…

add comment