Huyệt Dũng Tuyền – Vị Trí Và Tác Dụng Của Huyệt Đạo

Huyệt Dũng Tuyền là huyệt đạo thứ 1 của kinh Thận, nằm dưới cùng bàn...

Huyệt Trường Cường – Vị Trí Và Tác Dụng Huyệt Đạo Là Gì?

Huyệt Trường Cường là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Trung Cực: Tác Dụng Huyệt Đạo Đối Với Cơ Thể Con Người

Là huyệt đạo khi tác động vào huyệt đạo này có thể điều trị các...

Huyệt U Môn Là Gì? Vị Trí Huyệt Đạo Nằm Ở Đâu Trong Cơ Thể

Huyệt U Môn là thứ 21 thuộc thận kinh quan trọng trong cơ thể, có...

Huyệt Thạch Quan

Huyệt Thạch Quan là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Thương Khúc

Là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y, huyệt này có...

Huyệt Giao Tín

Huyệt Giao Tín là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Phục Lưu

Huyệt Phục Lưu là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Chiếu Hải

Huyệt Chiếu Hải là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Thông Cốc

Huyệt Thông Cốc là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...