Huyệt Âm Cốc

Huyệt Âm Cốc thuộc kinh Thận, là nơi giao thoa giữa luồng khí trong và ngoài cơ thể. Việc tác…

add comment