Huyệt Hãm Cốc

Huyệt Hãm Cốc là huyệt đạo thứ 43 thuộc kinh Vị ( S 43). Trong Y Học Cổ Truyền thường dùng…

add comment

Huyệt Hạ Quan

Trên cơ thể mỗi chúng ta, từng bộ phận đều có huyệt đạo. Mỗi huyệt đạo lại có những công…

add comment