Huyệt Yêu Dương Quan: Cách Châm Cứu Huyệt Đạo Trị Bệnh

Huyệt Yêu Dương Quan là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y...

Huyệt Trường Cường – Vị Trí Và Tác Dụng Huyệt Đạo Là Gì?

Huyệt Trường Cường là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Kinh Lạc Là Gì? Hệ Thống Kinh Lạc Trong Cơ Thể

Học thuyết kinh lạc là một trong những học thuyết được nghiên cứu công năng...

Huyệt Cân Súc Là Gì? Vị Trí Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo Y Học

Huyệt Cân Súc là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Ngân Giao? Vị Trí Và Các Tác Dụng Trong Đông Y

Huyệt Dương Cốc là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Thượng Tinh Là Gì? Lợi Ích Và Tác Dụng Của Huyệt Đạo

Huyệt Thượng Tinh là huyệt đạo quan trọng, có tác dụng dưỡng tâm, an thần...

Huyệt Tiền Đỉnh

Huyệt Tiền Đỉnh là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Bách Hội

Huyệt Bách Hội theo Y Học Cổ Truyền huyệt đạo này có công dụng Trị...

Huyệt Thần Đình

Huyệt Thần Đình là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Tín Hội

Huyệt Tín Hội là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...