huyệt cự khuyết là gì?

Huyệt Cự Khuyết

Huyệt Cự Khuyết là huyệt thứ 14 của mạch Nhâm, theo Y Học Cổ Truyền khi tác động vào huyệt…

add comment