Huyệt Trung Đình? Vị Trí Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo

Trên cơ thể con người có hàng trăm huyệt đạo khác nhau và mỗi huyệt lại có...

Huyệt Trường Cường – Vị Trí Và Tác Dụng Huyệt Đạo Là Gì?

Huyệt Trường Cường là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Trung Cực: Tác Dụng Huyệt Đạo Đối Với Cơ Thể Con Người

Là huyệt đạo khi tác động vào huyệt đạo này có thể điều trị các...

Kinh Lạc Là Gì? Hệ Thống Kinh Lạc Trong Cơ Thể

Học thuyết kinh lạc là một trong những học thuyết được nghiên cứu công năng...

Huyệt Ngọc Đường – Vị Trí Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo Y Học

Huyệt Ngọc Đường là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Tuyền Cơ: Cách Bấm Huyệt Chuẩn Trong Cơ Thể

Là huyệt đạo huyệt thứ 21 của mạch nhâm, khi tác động vào huyệt đạo...

Huyệt Tử Cung

Huyệt Tử Cung là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Khí Hải

Huyệt Khí Hải là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Hoa Cái

Huyệt Hoa Cái trong y học cổ truyền có tác dụng rất lớn trong việc...

Huyệt Thượng Quản

Huyệt Thượng Quản là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...