Huyệt Khuyết Bồn

Huyệt Khuyết Bồn là một trong những huyệt đạo quan trọng, Trong Y Học Cổ Truyền thường dùng để điều…

add comment

Huyệt Hợp Cốc

Huyệt Hợp Cốc là huyệt thứ 4 của kinh Đại Trường, trong Đông Y thường châm cứu huyệt vị này…

add comment