Dược Điển Việt Nam 5 – Tập 1 – Tập 2

Dược Điển Việt Nam 5 – Tập 1 – Tập 2

Nội Dung Dược Điển

Dược điển Việt Nam là một văn bản kỹ thuật chuẩn mực của bộ y tế và được tham chiếu trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất liên quan đến thuốc ở toàn bộ các đơn vị của ngành y tế.

Trải qua 7 năm xây dựng, biên soạn bởi Hội đồng Dược điển Việt Nam 5, bộ sách có 2 tập bao gồm 1519 Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc:

  • 485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;
  • 385 tiêu chuẩn về thành phẩm hóa dược;
  • 372 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu;
  • 41 tiêu chuẩn về vắc xin và sinh phẩm y tế;
  • 8 tiêu chuẩn về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;
  • 228 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Tất cả nội dung của được xây dựng và biên soạn 1 cách khoa học, công phu theo 1 quy trình thống nhất, cụ thể có tham khảo những bộ dược điển nước ngoài mới nhất, phù hợp với năng lực kiểm nghiệm, sản xuất dược phẩm của Viêt Nam hiện nay và 5 năm tiếp theo. Hầu hết các chuyên luận kiểm nghiệm trong Dược điển Việt Nam 5 đều đã được thẩm định tại các cơ sở kiểm nghiệm thuốc (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, các trường đại học Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, một số Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm và một số doanh nghiệp Dược…).

Cho đến nay, Dược điển Việt Nam đã góp phần tích cực phát triển ngành Dược, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sứ mệnh chữa bệnh cứu người, nâng cao sức khỏe người dân.

Đánh giá post

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y Học Cổ Truyền là dự án website thuộc quản lý và phát triển bởi Y Sĩ Lê Hồng Quang. Website chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các bài viết và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về Y Học Cổ Truyền. Chúng tôi tập trung vào các hạng mục như: BÀI THUỐC, CÂY THUỐC, HUYỆT ĐẠO, CHỨNG BỆNH, SÁCH THUỐC, SÁCH Y HỌC, CẨM NANG, ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *