Huyệt Xung Môn: Vị Trí Và Tác Dụng Của Huyệt Đạo

Huyệt Xung Môn là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, theo Y Học...

Huyệt Trung Cực: Tác Dụng Huyệt Đạo Đối Với Cơ Thể Con Người

Là huyệt đạo khi tác động vào huyệt đạo này có thể điều trị các...

Huyệt Cơ Môn

Là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học Cổ Truyền, khi...

Huyệt Thái Bạch

Huyệt Thái Bạch là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Y Học...

Huyệt Chương Môn

Huyệt Chương Môn là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Thương Khâu

Huyệt thương khâu là một trong những huyệt đạo trên cơ thể.Theo Y Học Cổ...

Huyệt Ẩn Bạch

Huyệt Ẩn Bạch là một trong những huyệt đạo trên cơ thể, còn có tên...

Huyệt Tam Âm Giao

Huyệt Tam Âm Giao là huyệt thuộc thứ 6 của kinh Tỳ, theo Y Học...

Huyệt Phúc Kết

Huyệt Phúc Kết là huyệt thứ 14 của kinh Tỳ, thường được sử dụng rộng...

Huyệt Lậu Cốc

Huyệt Lậu Cốc thường được sử dụng rộng rãi trong Đông Y xưa và nay...