Huyệt Tam Âm Giao

Huyệt Tam Âm Giao là huyệt thuộc thứ 6 của kinh Tỳ, theo Y Học Cổ Truyền huyệt đạo này…

add comment

Huyệt Phúc Kết

Huyệt Phúc Kết là huyệt thứ 14 của kinh Tỳ, thường được sử dụng rộng rãi trong Đông Y để…

add comment

Huyệt Lậu Cốc

Huyệt Lậu Cốc thường được sử dụng rộng rãi trong Đông Y xưa và nay để điều trị các bệnh…

add comment