Thực Vật Dược – Trương Thị Đẹp

Thực Vật Dược – Trương Thị Đẹp

Cuốn sách Thực Vật Dược do Trương Thị Đẹp làm chủ biên. Biên soạn với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái – giải phẫu cơ thể thực vật. Và cơ sở phân loại thực vật. Giúp sinh viên nắm vững được phương pháp phân loại hình thái. So sánh và nhận biết các đặc điểm đặc trưng của từng taxon lớn trong hệ thống phân loại nhất là ở bậc họ. Sau đây cùng y cổ truyền tìm hiểu các chương về Thực Vật Dược của TS.Trương Thị Đẹp nhé!

THỰC VẬT DƯỢC 

Sách nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên năm thứ hai ngành Dược. Theo yêu cầu đào tạo môn Thực vật dược thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.

Nội dung sách gồm hai phần: Hình thái – Giải phẫu thực vật và Phân loại thực vật. Được trình bày trong 10 chương. Mỗi chương đều có mục tiêu học tập và câu hỏi để sinh viên tự kiểm tra kiến thức.

Giới Thiệu Sơ Lượt Về Sách Thực Vật – Trương Thị Đẹp

Sách Thực vật dược được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trưòng Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách Thực vật dược được TS. Trương Thị Đẹp, biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Thực vật dược đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành đào tạo DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC của Bộ Y tế thẩm định năm 2007. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thòi gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Phần 1. Hình Thái – Giải Phẩu Thực Vật

Chương 1: Tế bào thực vật

Chương 1: Tế bào thực vật

 1. Khái niệm tế bào
 2. Các phương pháp nghiên cứu tế bào
 3. Hình dạng và kích thước tế bào
 4. Cấu tạo của tế bào thực vật
 5. Nhân
 6. Bộ xương của tế bào
 7. Lông và roi
 8. Sự phân bào

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đẹp

Chương 2: Mô thực vật

Chương 2: Mô thực vật

 1. Mô phân sinh
 2. Mô mềm
 3. Mô che chở
 4. Mô nâng đỡ
 5. Mô dẫn
 6. Mô tiết

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đep, Nguyễn Thị Thu Hằng

Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng của thực vật bậc cao

Chương 3: Cơ quan dinh dưỡng của thực vật bậc cao

A. Rễ cây

 1. Hình thái
 2. Cấu tạo giải phẫu
 3. Sự tăng trưởng chiều dài của rễ – Cách mọc rễ con
 4. Sinh lý rễ
 5. Công dụng của rễ đối với ngành Dược

B. Thân cây

 1. Hình thái
 2. Cấu tạo giải phẫu
 3. Sự tăng trưởng chiều dài của thân – Nguồn gốc của lá
 4. Sinh lý của thân
 5. Công dụng của thân đối với ngành Dược

C. Lá cây

 1. Hình thái
 2. Cấu tạo giải phẩu
 3. Công dụng của lá đối với ngành Dược

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Liêu Hồ Mỹ Trang, Nguyễn Thị Thu Ngân

Chương 4: Sự sinh sản và cơ quan sinh sản

Chương 4: Sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật

Sự sinh sản của thực vật

Cơ quan sinh sản

A. Hoa

 1. Định nghĩa
 2. Hoa tự
 3. Cấu tạo tổng quát
 4. Tiền khai hoa
 5. Các thành phần của
 6. Hoa thức và hoa dồ
 7. Sự thụ tinh
 8. Sự phát triển của mầm mà không cần thụ tinh
 9. Công dụng của hoa đối với ngành Dược

B. Quả

 1. Các phần của quả
 2. Các loại quả
 3. Công dụng của quả đối với ngành dược

C. Hạt

 1. Sự phát triển của noãn thành hạt
 2. Các phần của hạt
 3. Hình dạng của hạt trưởng thành
 4. Sự phát tán và nảy mầm của hạt
 5. Công dụng của hạt đối với ngành Dược

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đẹp, Nguyễn Thị Thu Ngân

Phần 2. Phân Loại Thực  Vật

Chương 5: Danh pháp và bậc phân loại thực vật

Chương 5: Danh pháp và bậc phân loại thực vật

 1. Định nghĩa phân loại thực vật
 2. Các hệ thống phân loại
 3. Các phương pháp phân loại
 4. Cơ sở để phân loại thực vật
 5. Các ngành thực vật

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đẹp

Chương 6: Ngành Dương xỉ trần và Thủy dương xỉ

Chương 6: Ngành Dương xỉ trần và Thủy dương xỉ

 1. Ngành Dương xỉ trần
 2. Ngành Thủy dương xỉ

Tác giả: Trương Thị Đẹp

Chương 7: Ngành Rêu

Chương 7: Ngành Rêu

 1. Chu trình phát triển của rêu
 2. Phân loại

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đẹp

Chương 8: Nhóm các ngành Quyết

Chương 8: Nhóm các ngành Quyết

 1. Chu trình phát triển của quyết
 2. Phân loại

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đẹp

Chương 9: Ngành Thông

Chương 9: Ngành Thông

 1. Lớp Tuế
 2. Lớp Bạch Quả
 3. Lớp Thông
 4. Lớp Dây Gắm

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đẹp

Chương 10: Ngành Ngọc Lan

Chương 9: Ngành Thông

A. Lớp Ngọc Lan

 1. Phân lớp Ngọc Lan
 2. Phân lớp Súng
 3. Phân lớp Sen
 4. Phân lớp Hoàng Liên
 5. Phân lớp Cẩm Chướng
 6. Phân lớp Sau sau
 7. Phân lớp Hổ
 8. Phân lớp Hoa Hồng
 9. Phân Lớp Thù du
 10. Phân lớp Cúc
 11. Phân lớp Hoa Môi

B. Lớp Hành

 1. Phân lớp Hành
 2. Phân lớp Thài Lài
 3. Phân lớp Cau
 4. Phân lớp Trạch tả
 5. Phân lớp Háo rợp
 6. Phân lớp Ráy

Câu hỏi tự lượng giá

Tác giả: Trương Thị Đẹp, Liêu Hồ Mỹ Trang

5/5 - (1 bình chọn)

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y Học Cổ Truyền là dự án website thuộc quản lý và phát triển bởi Y Sĩ Lê Hồng Quang. Website chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các bài viết và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về Y Học Cổ Truyền. Chúng tôi tập trung vào các hạng mục như: BÀI THUỐC, CÂY THUỐC, HUYỆT ĐẠO, CHỨNG BỆNH, SÁCH THUỐC, SÁCH Y HỌC, CẨM NANG, ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *