Huyệt Liệt Khuyết

Huyệt Liệt Khuyết thuộc hệ thống 108 huyệt đạo trên cơ thể người, được ứng dụng phổ biến rộng rãi…

add comment

Huyệt Thiếu Thương

Huyệt Thiếu Thương thuộc kinh Phế, là huyệt quan trọng trong điều trị ù tai và phát hãn (làm ra…

add comment