Huyệt Tiêu Lạc – Vị Trí Huyệt Nằm Ở Đâu Trong Y Học

Là huyệt đạo khi tác động vào huyệt đạo này có thể điều trị các...

Huyệt Trung Cực: Tác Dụng Huyệt Đạo Đối Với Cơ Thể Con Người

Là huyệt đạo khi tác động vào huyệt đạo này có thể điều trị các...

Huyệt Bát Tà: Vị Trí Huyệt Đạo Trong Cơ Thể Con Người

Huyệt Bát Tà là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Ưng Song: Cách Châm Cứu Huyệt Đạo Trong Đông Y

Huyệt Ưng Song là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Vân Môn – Vị Trí Và Tác Dụng Của Huyệt Vân Môn

Huyệt Vân Môn là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Huyệt Ngư Tế: Tác Dụng Và Cách Châm Cứu Huyệt Đạo Đông Y

Huyệt Ngư Tế là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Kinh Thủ Thái Âm Phế

Kinh Thủ thái âm phế là một kinh âm ở tay thuộc 12 đường kinh...

Huyệt Cao Hoang – Vị Trí Nằm Ở Đâu Trong Cơ Thể Con Người

Huyệt Trung Phong là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...

Kinh Lạc Là Gì? Hệ Thống Kinh Lạc Trong Cơ Thể

Học thuyết kinh lạc là một trong những học thuyết được nghiên cứu công năng...

Huyệt Tứ Độc Nằm Ở Đâu? Tác Dụng Huyệt Đạo Trong Đông Y

Huyệt Tứ Độc là một trong những huyệt đạo trên cơ thể. Theo Đông Y,...